Ceny jsou vždy stanoveny individuálně po dohodě s klientem, a to podle množství dokladů, odvětví a náročnosti zpracování. Proto jsou níže uvedené částky spíše orientační.

Snahou je sjednání ceny za služby vyhovující oběma stranám.

Ceny jsou uvedeny bez DPH          

Daňová evidence

Paušální (souhrnná) cena/měsíc po dohodě s klientem podle rozsahu a náročnosti účetních případů, oblasti podnikání, náročnost vedení daňové evidence.
Měsíční paušální sazba za zpracování daňové evidence – neplátce DPH od 400 Kč (paušál zahrnuje do 40 dokladů zdarma, resp. do 40 řádků v účetním deníku zdarma
Měsíční paušální sazba za zpracovándaňové evidence – plátce DPH od 1200 Kč (paušál zahrnuje do 50 dokladů zdarma, resp. 100 řádků v účetním deníku zdarma

 

Účetnictví

Paušální (souhrnná) cena/měsíc po dohodě s klientem podle rozsahu a náročnosti účetních případů, oblasti podnikání, náročnost vedení účetnictví
Měsíční paušální sazba za zpracování účetnictví – neplátce DPH od 1300 Kč (paušál zahrnuje do 50 dokladů zdarma, resp. 50 řádků v účetním deníku zdarma)
Měsíční paušální sazba za zpracování účetnictví – plátce DPH od 2500 Kč (paušál zahrnuje do 70 dokladů zdarma, resp. 120 řádků v účetním deníku zdarma)
Sazba za účetní položku v peněžním deníku – neplátce DPH (jednotlivý zápis v deníku) 15 Kč/položka
Sazba za účetní položku v peněžním deníku – plátce DPH (jednotlivý zápis v deníku) 20 Kč/položka

Poznámka (platí pro daňovou evidenci i účetnictví):účtování za položky lze sjednat pouze při účtování více položek, nad rámec položek v rámci paušálu nebo při různém měsíčním (sezónním) pohybu dokladů. Nejde sjednat např. 6 účetních dokladů za 20,–, resp. 25,– Kč. V takovém případě malého počtu dokladů lze sjednat optimální výši paušální sazby nebo práci hodinovou.

Mzdová agenda                               

Sepsání smlouvy (dle druhu smlouvy/dohody) – použití dostupných vzorů z FORM studia v obecném rozsahu od 150 Kč
Přihlášení pracovníka/odhlášení pracovníka (dle rozsahu výstupních formulářů a potvrzení) 200 Kč
Zpracování dohody o provedení práce 100 Kč
Zpracování mzdy (dle rozsahu mezd, srážek apod.)/osoba/+počet zpracovaných mezd od 180 Kč
Uzavření mzdového období (ELDP, vyúčtování daně od 100 Kč /zaměstnanec za jednotlivé úkony
Odevzdání měsíčních přehledů na OSSZ a ZP, vyhotovení podkladů k platbám, odesílání pásek dle výběru

je obsaženo v ceně za zpracování mzdy

Změny údajů na ZP, OSSZ hodinová sazba, od 150 Kč
Zastupování na úřadech při kontrolách, příprava dokladů pro kontroly hodinová sazba, od 200 Kč

 

Daňová přiznání

Registrace k daním/změny registračních údajů hodinová sazba, od 400 Kč/hodina
Daň z příjmů FO „neklientů“ podle náročnosti a rozsahu vyplňovaných údajů od 500 Kč nebo dohodou
Závěrka FO (odevzdání přiznání, přehledů OSSZ, ZP) od 2000 Kč nebo ve výši „13tého“ období
Závěrka FO (odevzdání přiznání, výkazů, zveřejnění závěrky na OR) od 3500 Kč nebo ve výši „13tého“ období
Silniční daň + vystavení zálohového kalendáře na následující období, upozornění na splatnost záloh 500 Kč
Dodatečná přiznání na žádost klienta cena dohodou
Kontrolní hlášení (bude přihlíženo k rozsahu dokladů a vykazování v jednotlivých oddílech do/nad 10000,–, případně ostatních samostatných oddílech – přenesená daňová povinnost) individuálně/od 200 Kč
Přiznání k DPH/Souhrnné hlášení individuálně/od 150 Kč

 

Ostatní

Hodinová sazba 400 Kč
Ostatní vícepráce dle dohody s klientem
Komunikace s úřady přes DS zpracovatele dle dohody s klientem