obrý den,

od 01.07.2017 platí nový daňový balíček. Například slevu na druhé a třetí dítě může zaměstnanec poprvé uplatnit již za červenec 2017. O slevu za prvních 6 měsíců nepřijdete, projeví se při provedení ročního zúčtování daně ze závislé činnosti nebo při podání daňového přiznání fyzických osob za rok 2017.

Slevu na děti a manžele v roce 2017 můžou opět použít i poplatníci uplatňující paušální výdaje ALE pouze za daných podmínek – tedy rok 2017 je pouze přechodné období – a to, že použijete paušální výdaje s nižším limitem účinným od roku 2018. Pokud použijete „staré“ paušální výdaje, platné v roce 2016, slevy na děti a manžele uplatnit nesmíte.

Balíček ale taky uvádí změny ve výdajových paušálech platných pro rok 2018.

Více novinek se dočtete na:

http://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-placeni-dani/Informace_k_danovemu_balicku.pdf