Nové zaměstnance musíte hlásit sociálce. Čas, který na to máte, se značně zkrátí
Lhůty, v nichž je zaměstnavatel povinen oznámit OSSZ nástup zaměstnance do zaměstnání zakládajícího účast na nemocenském pojištění, se mají výrazně zkrátit. U běžného zaměstnání z osmi na jeden den a lhůty se mají rovněž zkrátit u dohod o provedení práce. Počítá s tím novela zákona o nemocenském pojištění, kterou předložilo ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV).