Svým klientům nabízím jako nedílnou součást vedení účetnictví i zpracování daňového přiznání k dani z příjmu podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Zpracování daně z příjmů se týká živnostníků i právnických osob a podklady k němu jsou čerpány z údajů vyplývajících z účetnictví. Daňové přiznání/tvrzení vyplním a odešlu elektronicky na příslušný finanční úřad včetně příloh, v řádném termínu, tj. do 1.4.

A pokud jste někdo jiný, zaměstnanec, osoba nepodnikající, která musí odevzdat daňové přiznání a kolonky ve formuláři Vám jsou cizí …. pomůžu i Vám, dodáte-li potřebná potvrzení.