Při zpracování účetnictví nebo daňové evidence je nedílnou součástí a samozřejmostí pro klienty, kteří jsou plátci DPH, sestavení a odeslání přiznání k dani z přidané hodnoty (DPH), kontrolního hlášení (KH), souhrnného hlášení a dalších povinných hlášení.


Jste plátce daně z přidané hodnoty? Samozřejmostí při zpracování účetních dokladů je vyhotovení a elektronické odeslání přiznání k DPH, kontrolního hlášení a dalších povinných hlášení.

Na základě dokladů předložených ke zpracování je klientovi měsíčně nebo kvartálně vyhotoveno a elektronicky odesláno přiznání k DPH, KH a ostatní hlášení dle zákona č. 235/2004 Sb.